Be­o­grad se na­da Đo­ko­vi­ću, i to na dva takmičenja u narednih mesec dana!

0

Ka­ko je Iva­ni­še­vić re­kao, No­le će usko­ro do­ći ku­ći, pa po­sto­ji mo­guć­nost da igra na TSS tu­ru ili eg­zi­bi­ci­ji na Olim­pu

FO­TO: V. Mar­ko­vić

Tri go­di­ne su pro­šle od po­sled­njeg igra­nja No­va­ka Đo­ko­vi­ća u do­mo­vi­ni, bi­lo je to 2017. u če­tvrt­fi­na­lu Dej­vis ku­pa pro­tiv Špa­ni­je u Pi­o­ni­ru, a sa­da se na­zi­re mo­guć­nost da svetski broj 1 opet igra u rod­nom gra­du.

Ka­ko je Go­ran Iva­ni­še­vić na­ja­vio u in­ter­vjuu Sport klu­bu, No­le će usko­ro do­ći u Beograd, a ka­ko se pri­pre­ma­ju dva tak­mi­če­nja u na­šoj pre­sto­ni­ci, po­sto­ji re­al­na mo­guć­nost da i naj­bo­lji te­ni­ser sve­ta za­i­gra.

Pr­vi po re­do­sle­du je TSS tur, ci­klus tur­ni­ra u or­ga­ni­za­ci­ji Te­ni­skog sa­ve­za Sr­bi­je u čijoj or­ga­ni­za­ci­ji bi tre­ba­lo da sa­ra­đu­je i sam No­vak. S ozbi­rom da će i nje­gov klub na Dor­ćo­lu bi­ti je­dan od do­ma­ći­na, ja­sno je da se sa pra­vom mo­že oče­ki­va­ti nje­go­vo prisutstvo. Bi­lo na te­re­nu bi­lo na tri­bi­na­ma.

- Đo­ko­vić ni­je re­kao ni da će igra­ti, ni da ne­će igra­ti, ta­ko da po­sto­ji šan­sa da bude me­đu uče­sni­ci­ma – ob­ja­snio je ne­dav­no Da­ni­lo Pe­tro­vić, naš te­ni­ser ko­ji učestvuje u or­ga­ni­za­ci­ji ovih tur­ni­ra

Sa ob­zi­rom da TSS tur po­či­nje 30. ma­ja i da tra­je do sre­di­ne av­gu­sta, ja­sno je da postoji vi­še mo­guć­no­sti za No­va­ka da se po­ja­vi na te­re­nu.

Dru­ga op­ci­ja je Pr­ven­stvo is­toč­ne Evro­pe, re­vi­jal­ni tur­nir či­ji je al­fa i ome­ga Jan­ko Tip­sa­re­vić.

Po kva­li­te­tu ovaj tur­nir će bi­ti ja­či, jer će nje­gov ak­ce­nat bi­ti na interna­ci­o­nal­nom sasta­vu, ka­ko bi se što vi­še pri­bli­žio iz­gle­du pra­vog tur­ni­ra. TSS tur je na­me­njen sa­mo na­ših te­ni­se­ri­ma.

Za­to bi za No­va­ka igra­nje na Olim­pu bi­lo atrak­tiv­ni­je, ma­da bi mo­gao da uče­stvu­je na oba tak­mi­če­nja, jer se ne pre­kla­pa­ju vre­men­ski.

Ono što će mo­žda bi­ti ve­ći pro­blem je pi­ta­nje ka­ko će na­ši lju­bi­te­lji te­ni­sa mo­ći da uži­va­ju u igri naj­bo­ljeg na sve­tu. U ovom tre­nut­ku je pri­su­stvo pu­bli­ke za­bra­nje­no, a šanse da se to ubr­zo pro­me­ni ni­su re­al­ne.

Na­rav­no, po­sto­ji mo­guć­nost da se ume­ša te­le­vi­zi­ja i pre­no­si me­če­ve, ali u ta­kvim situaci­ja­ma i ni­je mno­go va­žno gde se tak­mi­če­nje igra.

Va­žnu ulo­gu u Đo­ko­vi­će­vom raz­mi­šlja­nju da li da igra ili ne, si­gur­no će ima­ti nastavak si­tu­a­ci­je sa pan­de­mi­jom, od­no­sno od­lu­ka ka­da će se pre­ki­nu­ti pa­u­za u se­zo­ni.

Ako kao da­tum po­vrat­ka tur­ni­ra osta­ne 31. ju­li, on­da bi No­va­ku po­me­nu­ti tur­ni­ri mogli da po­slu­že kao ko­rak u vra­ća­nju u for­mu za na­sta­vak tak­mi­če­nja. Te­nis se ne igra već skoro tri me­se­ca, pred­sto­ji mu pa­u­za od bar još dva, ta­ko da je za sve profesi­o­nal­ce to pot­pu­no ne­u­o­bi­ča­je­na si­tu­a­ci­ja.

Ni­ko od njih, ot­ka­ko je ušao u ju­ni­or­sku kon­ku­ren­ci­ju, ni­je imao to­li­ku pa­u­zu a da ni­je bio po­vre­đen.

Za­to će plan po­vrat­ka u for­mu bi­ti bri­žlji­vo raz­ra­đen, ali tek ka­da se po­u­zda­no bude znao da­tum pr­vog tur­ni­ra. Sve dok bu­de od­la­ga­nja, ne is­pla­ti se de­talj­no planirati.

Komentari (0)

Samo registrovani i ulogovani korisnici mogu da ocenjuju komentare!

Prijava Registruj se

Dodaj komentar

Preostalo karaktera:

Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija SPORTSKOG ŽURNALA ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne - skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije „SPORTSKOG ŽURNALA“ kao i bilo kakvu pretnju, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj. Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. SPORTSKI ŽURNAL ONLINE nema nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Redakcija ne odgovara za stavove čitalaca iznesene u komentarima. Vaš komentar može sadržati najviše 1.000 pojedinačnih karaktera, i smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Da biste videli ostatak vesti

Registrujte Se Prijavite Se

Prijava

Facebook Prijava

ili

Registruj se › Zaboravili ste lozinku?

Registruj se

Facebook Prijava

ili

Unesite Vašu adresu e-pošte da biste dobili novu šifru